Inka von Buchhorn

Pedigree

V Inka von Buchhorn

SCHH 1
Female German Shepherd 1996-08-07
VA10

German Shepherd

1994-01-01

SCHH3, FH

V

German Shepherd

1991-04-08

SchH3

VA1

German Shepherd

1987-08-04

SCHH3, FH
VA6

German Shepherd
2X VA1
SG3
V

German Shepherd
2X VA1
V
V

German Shepherd

1988-04-19

SchH1
2X VA1

German Shepherd
V12
V
V

German Shepherd
V27
V
V

German Shepherd

1991-03-12

SchH1

VA3

German Shepherd

1986-02-26

SCHH3, IPO3, FH
VA7

German Shepherd
V
VA1
V

German Shepherd
VA1
V
VA5

German Shepherd

1989-03-12

SchH3
VA8

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V7
V
V

German Shepherd

1991-11-03

SchH2

V23

German Shepherd

1988-08-10

SCHH3, HGH

2X VA1

German Shepherd

1986-03-13

SchH3
2X VA2

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V11
V

German Shepherd

1983-05-12

SCHH2
2X VA1

German Shepherd
V12
V
VA8

German Shepherd
V
V
V2 VA4(A)

German Shepherd

1988-12-02

SCHH3, FH

V22

German Shepherd

1985-05-14

SCHH3, IPO3, FH
V7

German Shepherd
V1
V1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1986-09-13

SCHH2
V10

German Shepherd
V
V
V21

German Shepherd
2X VA1
V46