Inka vom Zeisswerk

Pedigree
Report Type:

V Inka vom Zeisswerk

SCHH1 Female German Shepherd Aug 15, 1974
V

German Shepherd

Feb 9, 1971

SchH3/FH/PSH1

V

German Shepherd

Feb 19, 1965

SCHH3 FH

V

German Shepherd

Apr 8, 1962

SCHH2 FH
V

German Shepherd
V
 

German Shepherd
V
 
V
 
V

German Shepherd

Mar 24, 1962

SCHH2
V-

German Shepherd
V
 
V
 
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Dec 30, 1968

SchH1

V

German Shepherd

Oct 3, 1966

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
 
V
 
G

German Shepherd

Oct 11, 1964

SCHH3
V

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd
SG
V

German Shepherd

SCHH1

V-

German Shepherd

Apr 4, 1967

DDR-SIEGER 1969 SCHH 2

V

German Shepherd

Apr 19, 1959

SchH3/FH
 
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Jun 20, 1964

SCHH1
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd
V
 

German Shepherd

SCHH1

V

German Shepherd

Jan 11, 1965

SCHH3
DDR SGR 1968

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd

SCHH1
V

German Shepherd
 
V
G

German Shepherd
V