Ingo vom Lusenpark

Pedigree

SG Ingo vom Lusenpark

SchH3
Male German Shepherd 1978-12-18
SG

German Shepherd

1974-04-10

SchH3

SGR (HOLL/BELG) V

German Shepherd

1971-06-17

SCHH3

V

German Shepherd

1968-02-04

SchH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1966-11-12

SchH1
V5

German Shepherd
V
VA2

German Shepherd
V4
SG
G

German Shepherd

1971-06-11

SchH3

V

German Shepherd

1964-03-18

SchH3 FH
V

German Shepherd
VA1
V3

German Shepherd
V
V3

German Shepherd

1968-10-01

SchH3

German Shepherd
VA1

German Shepherd
VA1
G

German Shepherd

1975-09-15

SchH2

V

German Shepherd

1965-01-21

SCHH3 (V-BSP) FH

VA1

German Shepherd

1962-03-16

SCHH3, FH
V

German Shepherd
SG US.CH.
SG
V

German Shepherd
V12
V19

German Shepherd

SchH3
SG

German Shepherd
V12
SG

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

1971-02-24

SchH1

V

German Shepherd

1964-03-18

SchH3 FH
V

German Shepherd
VA1
V3

German Shepherd
V
V3

German Shepherd

1966-11-02

SchH1
V

German Shepherd
V
G

German Shepherd
V
V