Ilonka vom Reststrauch

Pedigree

V Ilonka vom Reststrauch

SchH1 Female German Shepherd Aug 30, 1987
V20

German Shepherd

Nov 11, 1984

SchH3

2X VA1

German Shepherd

Mar 12, 1981

SCHH3, FH

V12

German Shepherd

May 9, 1978

SCHH3, IPO3, FH
V

German Shepherd
V 66
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Feb 6, 1979

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
VA5

German Shepherd
V 13
V
V

German Shepherd

Jan 6, 1980

SCHH3/FH

VA4

German Shepherd

Mar 8, 1976

SchH3
V

German Shepherd
 
V1
 
V
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

Jan 6, 1978

SchH1
V

German Shepherd
VA1

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd

Mar 2, 1985

SchH3/FH

V1

German Shepherd

Mar 5, 1982

SCHH3, IPO3, FH

VA1

German Shepherd

Sep 16, 1978

SchH3
V

German Shepherd
 
V1
 
V
V

German Shepherd
V27
 
V3
V17

German Shepherd

Dec 24, 1978

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V20
V

German Shepherd

Jan 20, 1978

SchH2

V1

German Shepherd

May 28, 1974

SchH3
V2

German Shepherd
V1
 
SG1
V

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd

Mar 17, 1976

SCHH2
VA1

German Shepherd
2X VA1
V
V23

German Shepherd
V27
 
V