Igor vom Platanenhof

Pedigree
Report Type:

Igor vom Platanenhof

SCHH3, IPO3 Male German Shepherd Feb 19, 2002

German Shepherd

Jul 23, 1996

SCHH 3


German Shepherd

Jan 6, 1992

SCHH 3; FH1

V

German Shepherd

Apr 17, 1984

SCHH3(V-BSP), FH
 
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

Aug 26, 1986

SchH2
V

German Shepherd
SG
G
SG

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd

Feb 14, 1993

SCHH3, IPO3

V

German Shepherd

Feb 20, 1989

SCHH 3 (SG-BSP), FH
SG

German Shepherd
SG
SG

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd

Feb 4, 1990

SCHH3 FH
V

German Shepherd
 
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

Jun 17, 1994

SG

German Shepherd

Jun 6, 1988

schH3, ZVV1

VÝB.

German Shepherd

Oct 29, 1984

SCHH3
V

German Shepherd
V
V T:5547/32
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

ZVV2
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

Mar 2, 1991

SchH3, FH

SG

German Shepherd

Nov 3, 1982

SCHH3 (SG-BSP) FH

German Shepherd
V-INT CH
 
SG
SG

German Shepherd
SG
SG
SG

German Shepherd

Feb 24, 1984

SchH3, FH
V-INT CH

German Shepherd
 
V
SG
SG

German Shepherd
V
V