Hester vom Alexyrvo Hof

Pedigree

V Hester vom Alexyrvo Hof

SchH2 Female German Shepherd Feb 6, 1983
V1

German Shepherd

May 28, 1974

SchH3

V2

German Shepherd

Dec 24, 1971

SchH3

V1

German Shepherd

Sep 19, 1968

SchH3
 
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd
VA2
V
SG1

German Shepherd

Nov 13, 1969

SCHH1
2X VA1

German Shepherd
VA5
VA2
V

German Shepherd
V US.CH.
V
V

German Shepherd

Aug 3, 1970

SchH1

VA2

German Shepherd

Oct 11, 1966

SCHH3 FH INTBCH
 
V

German Shepherd
V18
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Apr 4, 1967

SchH1
V6

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

Feb 20, 1980

SchH2

VA5

German Shepherd

Apr 30, 1974

SchH3

VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose

Mar 31, 1967

SCHH3
VA4

German Shepherd
V16
V
V7

German Shepherd
V1
 
V
V

German Shepherd

Jul 31, 1970

SchH1
V

German Shepherd
VA4
 
V
V

German Shepherd
VA4
 
V
VA3

German Shepherd

Jul 9, 1977

SchH3

VA6

German Shepherd

May 19, 1973

SCHH3, FH
V1

German Shepherd
VA2
 
V
V

German Shepherd
V1
 
V
V

German Shepherd

May 1, 1974

SchH1
VA4

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V1
 
V