Hella vom Otzberg

Pedigree

Hella vom Otzberg

Female German Shepherd 1906-11-04
1904 SGR

German Shepherd

1903-04-15

SCHH3


German Shepherd

1901-10-29

HGH


German Shepherd


German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd


German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd

1902-01-27

V

German Shepherd


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

HGH

German Shepherd

German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd

1904-05-04

V

German Shepherd

1899-03-22

1900/01 SGR


1898-05-01

HGH
V

German Shepherd

German Shepherd


V

German Shepherd

German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd


German Shepherd

1897-05-26

HGH

German Shepherd

German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd

HGH
Add Sire
Add Dam