Hanna vom Tannenhof

Pedigree
Report Type:

V Hanna vom Tannenhof

SCHH1 Female German Shepherd

German Shepherd

Oct 9, 1993

SCHH1


German Shepherd

May 8, 1991

V

German Shepherd

SCHH3
VA7

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

May 19, 1983

SCHH3, FH
2X VA1

German Shepherd
 
V12
V
 
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Aug 22, 1991

V

German Shepherd

Apr 10, 1986

SCHH 3, FH, IPO 3

German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Oct 24, 1989

V

German Shepherd
V

German Shepherd
V29
V (US)

German Shepherd

Oct 19, 1993

SCHH1

V

German Shepherd

Feb 1, 1991

SCHH 3, IPO3, FH

V5 VA1(JPN)

German Shepherd

Dec 4, 1988

SCHH3
SG3

German Shepherd
VA3 (I)
V
 
V

German Shepherd
VA7
 

German Shepherd

Oct 14, 1987

V71

German Shepherd
2X VA1
 
2X VA1
V

German Shepherd
2X VA1
 
V12
V

German Shepherd

Mar 28, 1990

SchH1

V

German Shepherd

Oct 4, 1987

SchH3
VA8

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
2X VA1
 
V
V20

German Shepherd

Mar 3, 1984

SCHH3, IPO3
2X VA1

German Shepherd
 
V12
V
 
V

German Shepherd
V1
V