Gundo vom Roten-Kreuz-Weg

Pedigree

Gundo vom Roten-Kreuz-Weg

Male German Shepherd Aug 25, 1966

German Shepherd

Feb 8, 1962

SchH3

V

German Shepherd

Mar 26, 1956

SchH3

V2

German Shepherd

Dec 13, 1948

SCHH3
 
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA2
 
VA2
 
V

German Shepherd

Apr 12, 1954

SchH1

German Shepherd
V

German Shepherd
VA1
 
V
V

German Shepherd

May 24, 1958

SchH2

V

German Shepherd

Jul 1, 1955

SchH3
VA

German Shepherd
VA1
 
V
V

German Shepherd
VA1
 
V

German Shepherd

Nov 11, 1952

SchH1
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Oct 27, 1963

SchH1

V

German Shepherd

Mar 20, 1956

SCHH3, FH

SG US.CH.

German Shepherd

Nov 7, 1953

SCHH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
2X VA1
V
SG

German Shepherd

Jul 5, 1954

SchH2
V

German Shepherd
V
V
VA3

German Shepherd
VA2
 
VA2
 

German Shepherd

Mar 16, 1960

SchH2

VA3

German Shepherd

Jun 28, 1953

SCHH3, FH
V2

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Dec 24, 1955

SchH1
VA1

German Shepherd
VA1
 
V
V

German Shepherd