Gundi von Isidora

Pedigree

Gundi von Isidora

SchH1 Female German Shepherd Jul 18, 1991
2X VA1

German Shepherd

Mar 13, 1986

SchH3

2X VA2

German Shepherd

May 4, 1981

SCHH3

V

German Shepherd

Sep 16, 1976

SCHH3
VA1

German Shepherd
 
V1
 
V
V

German Shepherd
V13
V
V

German Shepherd

Oct 3, 1977

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA9
V
V

German Shepherd

Aug 23, 1983

SCHH3

V

German Shepherd

Oct 24, 1974

SchH3

German Shepherd
VA4
V7
V

German Shepherd
V1
 
V
V11

German Shepherd

Feb 13, 1979

SCHH3
VA3

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd
VA3
V

German Shepherd

SCHH2

V

German Shepherd

Sep 1, 1983

SchH3

2X VA1

German Shepherd

Mar 12, 1981

SCHH3, FH
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
VA5
V

German Shepherd

Nov 20, 1980

SchH1
V

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd
V
 
V
 

German Shepherd

Mar 30, 1982

SchH3

VA4

German Shepherd

Oct 3, 1978

SCHH3
V

German Shepherd
 
VA1
 
V
V

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd

Mar 26, 1978

SchH1
V 13

German Shepherd
SEL CH (US) V
V

German Shepherd
V
V