Gundi von der Kieler Sprotte

Pedigree

V Gundi von der Kieler Sprotte

SchH2 Female German Shepherd Jul 30, 1987
V1

German Shepherd

Nov 15, 1984

SCHH3(SG-LGA), IPO3, FH

2X VA1

German Shepherd

Nov 28, 1981

SCHH3, IPO3, FH, BHP2

V

German Shepherd

Mar 7, 1977

SCHH3
VA5

German Shepherd
 
VA2
 
V
V

German Shepherd
VA10
V
V

German Shepherd

Feb 6, 1979

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
 
VA5

German Shepherd
V 13
V
V

German Shepherd

Dec 24, 1981

SchH3/FH/IP3

V7

German Shepherd

Feb 24, 1978

SCHH3
V

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Mar 5, 1978

SchH3/FH/IP3
VA13

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA4
VA3

German Shepherd

Jun 8, 1983

V77

German Shepherd

Jan 21, 1981

SchH3

VA5

German Shepherd

Apr 30, 1974

SchH3
 
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
 
VA4
V7
V

German Shepherd
V
V
VA1

German Shepherd

Nov 30, 1977

SchH3
V3

German Shepherd
V16
V
V

German Shepherd
V
 
V
 

German Shepherd

V12

German Shepherd

Mar 6, 1976

SchH3
VA1

German Shepherd
V1
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Mar 22, 1974

SCHH 1
V

German Shepherd
 
VA2
 
V
V

German Shepherd
 
V
V