Gundi vom Kassler Land

Pedigree

V Gundi vom Kassler Land

SCHH3
Female German Shepherd 1988-04-08
V

German Shepherd

1984-08-31

SchH3

V,CAC,CACIB

German Shepherd

1981-08-22

SCHH3/FH/IP3

V

German Shepherd

1978-06-04

SchH3/FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA3
V
V

German Shepherd

1979-05-19

SchH3/FH
V2 CH (UK)

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA4
SG

German Shepherd

1981-04-07

SchH2

SG

German Shepherd

1977-05-14

SCHH3 ( V-BSP ) FH IP3
V-INT CH

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

1976-02-08

SchH1

German Shepherd
V

German Shepherd
VA9

German Shepherd

1984-04-27

SchH3

G

German Shepherd

1975-05-30

SchH3

V

German Shepherd

1968-08-30

SchH3
V

German Shepherd
VA8
V
V

German Shepherd
G

German Shepherd

1971-06-11

SchH3
V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1979-11-21

SchH3

V

German Shepherd

1974-06-28

SchH3/FH
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

German Shepherd

1975-06-13

SchH2
SG

German Shepherd
V
V
G

German Shepherd
VA3