Gunda vom Nawitztal

Pedigree

Gunda vom Nawitztal

Female German Shepherd 1930-05-13

German Shepherd

1928-08-10

PH


German Shepherd

1922-07-07

PH


German Shepherd

1918-02-05

SCHH

German Shepherd
V

German Shepherd
1909 SGR

German Shepherd

1920-10-11

SGR'1919 USGV'23 CH.

German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1926-09-17


German Shepherd

1923-03-14


German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1924-10-21


German Shepherd
OESGR 1921 US.CH.

German Shepherd
SGR (AUS) 1922, CH

German Shepherd

1930-05-13

Kkl 1


German Shepherd

1927-06-08

SCHH

2X SIEGER

German Shepherd

1924-03-17

SCHH
V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1924-08-07

SCHH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1921-01-18


German Shepherd

1917-02-20

PH
V

German Shepherd
V
V SGRN 1914(AUSTRIA)

German Shepherd
V SGR 1912(AUSTRIA)

German Shepherd

1915-04-26


German Shepherd

German Shepherd