Gunda vom Hirschental

Pedigree

V Gunda vom Hirschental

SchH1 Female German Shepherd Mar 29, 1977
V

German Shepherd

Sep 22, 1973

SchH3

V

German Shepherd

Dec 31, 1966

SchH3

V

German Shepherd

Dec 4, 1962

SchH3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
VA5

German Shepherd

Nov 5, 1964

SCHH1
VA3

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd
V
V6

German Shepherd

Feb 26, 1969

SCHH1

V

German Shepherd

Aug 5, 1965

SchH2
V

German Shepherd
V3
V3

German Shepherd
V5

German Shepherd

Nov 6, 1965

SchH1

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Oct 14, 1972

SchH1

V

German Shepherd

Oct 14, 1967

SchH3

V US.CH.

German Shepherd

May 18, 1965

SCHH3
V

German Shepherd
V3
SG
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Feb 24, 1964

SchH3
VA2

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd
V11
V
V

German Shepherd

Oct 30, 1970

SchH1

V

German Shepherd

Apr 26, 1968

SchH3/FH/INT
VA4

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Mar 19, 1968

SchH1
VA2

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
V4