Greta vom Lundborg-Land

Pedigree

Greta vom Lundborg-Land

World Sieger VA1

German Shepherd

1995-05-30

SCHH3

VA1(I)

German Shepherd

1993-01-08

SCHH3

VA1

German Shepherd

1987-08-04

SCHH3, FH
VA6

German Shepherd
2X VA1
SG3
V

German Shepherd
2X VA1
V
V

German Shepherd

1990-04-07

SCHH1
VA4

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

1992-03-06

SCHH2

VA1

German Shepherd

1987-03-07

SCHH3
VA6

German Shepherd
2X VA1
SG3
VA10

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

1988-10-06

SCHH2
V3

German Shepherd
VA2
V
V4

German Shepherd
VA7
V4
V

German Shepherd

1997-03-31

SCHH1

V

German Shepherd

1993-10-13

SchH3

V

German Shepherd

1989-09-03

SCHH3
VA4

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1991-07-15

SchH3/IP1
VA5

German Shepherd
2X VA1
SG1

German Shepherd
2X VA1

German Shepherd

1990-01-13

V

German Shepherd

1986-11-14

SchH1
VA1

German Shepherd
2X VA1
VA3
V

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd

1986-05-01

SchH1
2X VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V