Gordon vom Kattenhunder See

Pedigree
Report Type:

Gordon vom Kattenhunder See

Male German Shepherd Apr 23, 1988
V

German Shepherd

Oct 3, 1984

SchH3/FH/IP3

V

German Shepherd

Dec 29, 1978

SchH3/FH/IP3

V

German Shepherd

May 28, 1976

SchH3
V

German Shepherd
V1
 
V
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

Aug 1, 1974

SchH1
VA3

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Feb 12, 1978

SchH3/FH

V

German Shepherd

Nov 9, 1973

SchH3

German Shepherd
V

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd

Sep 13, 1975

SchH3
V

German Shepherd
VA7
 
V

German Shepherd

German Shepherd

Sep 26, 1980

V

German Shepherd

May 5, 1976

SchH3

V1

German Shepherd

Mar 17, 1970

SchH3
 
VA2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Feb 2, 1973

SchH1
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA7
 
V

German Shepherd

Mar 7, 1975

SCHH1

V

German Shepherd

Dec 12, 1967

SchH3
V1

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
CH (US) V

German Shepherd

SchH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V