Gordon vom Blasienberg

Pedigree

Gordon vom Blasienberg

Male German Shepherd 1930-09-04

German Shepherd

1929-05-31

HGH


German Shepherd

1927-08-05

HGH


German Shepherd

1925-03-03


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1924-09-18

V

German Shepherd
V, UK.CH.

German Shepherd
VA 1929 GVX CH (US)

German Shepherd

1925-12-21


German Shepherd

1922-03-26

PH
V, UK.CH.

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1924-11-20

V

German Shepherd

1922-03-26

HGH SCHH

V, UK.CH.

German Shepherd

1920-06-04

ZPR
V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1919-11-19

HGH

German Shepherd
V

German Shepherd
SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd

1921-09-01


German Shepherd

1918-08-07

V

German Shepherd
1909 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1916-10-15


German Shepherd

German Shepherd
1906/07 SGR