Gorbi von Bad-Boll

Pedigree

SG1 Gorbi von Bad-Boll

SCHH3
Male German Shepherd 1989-06-15
V7

German Shepherd

1985-11-02

SCHH3, FH

2X VA1

German Shepherd

1981-11-28

SCHH3, IPO3, FH, BHP2

V

German Shepherd

1977-03-07

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA10
V
V

German Shepherd

1979-02-06

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
VA5

German Shepherd
V 13
V
V

German Shepherd

1983-10-27

SchH3

V

German Shepherd

SchH3
VA7

German Shepherd
VA6
V
V

German Shepherd
VA7
V2
V

German Shepherd

1978-12-31

SchH3
V

German Shepherd
VA3
V
V

German Shepherd
VA7
V

German Shepherd

1986-12-17

SchH1

V20

German Shepherd

1984-03-10

SCHH3, IPO3, FH

2X VA1

German Shepherd

1981-03-12

SCHH3, FH
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
VA5
V13

German Shepherd

1978-08-24

SchH3
V

German Shepherd
V5
V
V

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd

1983-11-16

SchH1

V

German Shepherd

1976-05-28

SchH3
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

VA12

German Shepherd
VA5
V
VA5

German Shepherd
V 13
V