Gorbi von Bad-Boll Pedigree

Gorbi von Bad-Boll

Male German Shepherd - Jun. 15, 1989
V7

Nov. 2, 1985

German Shepherd

SCHH3, FH

2X VA1

Nov. 28, 1981

German Shepherd

SCHH3, IPO3, FH, BHP2

V

Mar. 7, 1977

German Shepherd

SCHH3
VA5

Apr. 30, 1974
 
VA2
DE
V
V

Jan. 18, 1970
 
VA10
V
V

Feb. 6, 1979

German Shepherd

SCHH2
 
V

May. 28, 1976
 
V
V
VA5

Mar. 17, 1977
 
V 13
V
 
V

Oct. 27, 1983

German Shepherd

SchH3

V

German Shepherd

SchH3
VA7

Jun. 13, 1977
VA6
V
V

Oct. 5, 1976
VA7
 
V2
V

Dec. 31, 1978

German Shepherd

SchH3
V

Aug. 2, 1975
VA3
V
V

Mar. 5, 1976
VA7
 
V

Dec. 17, 1986

German Shepherd

SchH1

V20

Mar. 10, 1984

German Shepherd

SCHH3, IPO3, FH

2X VA1

Mar. 12, 1981

German Shepherd

SCHH3, FH
V12

May. 9, 1978
V
V
V

Feb. 6, 1979
 
V
 
VA5
 
V13

Aug. 24, 1978

German Shepherd

SchH3
V

Sep. 11, 1975
V5
V
 
V

Aug. 31, 1974
V2
V
V

Nov. 16, 1983

German Shepherd

SchH1

V

May. 28, 1976

German Shepherd

SchH3
 
V

Apr. 6, 1973
V1
V
V

Dec. 29, 1971
V1
V
 
V

German Shepherd

VA12

Nov. 11, 1976
VA5
 
V
VA5

Mar. 17, 1977
 
V 13
V