Gonda von Kai-Ro

Pedigree

V Gonda von Kai-Ro

SchH2 Female German Shepherd
V

German Shepherd

SCHH3

V9

German Shepherd

Apr 15, 1963

SCHH2

V / CH (US)

German Shepherd

Nov 10, 1960

SCHH3
VA1

German Shepherd
VA1
 
V
V

German Shepherd
V
 
V
 
V

German Shepherd

Dec 5, 1958

SchH1
VA1

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

Mar 31, 1962

SCHH3/FH


German Shepherd

Nov 5, 1958

SCHH2
V12

German Shepherd
 
V
V

German Shepherd
V2
 

German Shepherd

SchH3
V

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
 
V2
 
V

German Shepherd

Nov 19, 1962

SCHH2

SG

German Shepherd

SchH3

V12

German Shepherd

Jul 30, 1954

SCHH3(V1-BSP), FH
 
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

SchH2
1957 GV CH (US) V

German Shepherd
VA1
 
V

German Shepherd
V12
V
G

German Shepherd

SchH1

V

German Shepherd

Jul 2, 1952

Schh3/FH
VA1

German Shepherd
VA2
VA2
V

German Shepherd
VA1
 
V
V

German Shepherd

SchH1
V

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
 
V2
 
V