Goliath vom Rabaukenhof

Pedigree

Goliath vom Rabaukenhof

Male German Shepherd 2001-11-01
V

German Shepherd

SCHH3, IPO3, FH2

V

German Shepherd

1993-05-30

SCHH3 (SG BSP) IPO3 FH.1

V

German Shepherd

1989-03-03

SchH3
V

German Shepherd
SG
V
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd

1988-02-19

SCHH3 (BSP)
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

SCHH 2, IPO1

V

German Shepherd

1989-01-08

SchH3/FH
SG

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1988-02-20

SchH3
V 48

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1998-05-10

SCHH3,IP1,FH

V

German Shepherd

1994-10-04

WUSV 1999, 3°BSP, SCHH3, IPO3, FH1, 2X LG 11 1°PLATZ (1998-1999)

SG

German Shepherd

1990-04-14

SCHH3 ( G-BSP ) FH
SG

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
G

German Shepherd

1992-04-17

SCHH2, DNA
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
SG
V

German Shepherd

1995-01-08

SCHH3 IPO3

V

German Shepherd

1992-08-19

SCHH3
V

German Shepherd
2X VA1
VA7
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1989-12-20

SCHH3,IP3
V28

German Shepherd
VA2 (I)
V

German Shepherd