Gitta vom Nobistal

Pedigree

Gitta vom Nobistal

SCHH1
Female German Shepherd 1965-11-21
SG

German Shepherd

1961-03-24

SCHH3 FH


German Shepherd

1955-03-26

SCHH3

SG

German Shepherd

1951-09-12

SCHH1

German Shepherd
2X VA1
VA3
SG

German Shepherd

German Shepherd

1948-11-27

SCHH1

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd


German Shepherd

V1

German Shepherd
V
VA

German Shepherd

German Shepherd


German Shepherd
V
V

German Shepherd

German Shepherd

1963-09-03

HGH

SG

German Shepherd

1959-12-20

SCHH3, FH


German Shepherd

1956-02-12

SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

German Shepherd

1957-05-15


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1960-10-07

HGH

V

German Shepherd

1957-02-25

SCHH3 FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

1957-03-15

SCHH1 HGH
VA

German Shepherd
V1
VA

German Shepherd
V