Giso vom Loher Weiher

Pedigree

Giso vom Loher Weiher

Male German Shepherd Oct 31, 1998
V

German Shepherd

Jul 2, 1990

SchH3


German Shepherd

Jul 21, 1986

SchH3/FH/IP3

V

German Shepherd

Nov 17, 1981

SchH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V18

German Shepherd

May 29, 1983

SchH1
2X VA1

German Shepherd
 
V12
 
V
 
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

May 23, 1984

SchH1

V25

German Shepherd

SCHH3
V12

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V1
SG
V

German Shepherd

Aug 1, 1980

Kkl 1
V

German Shepherd
V 19
VA4
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Oct 14, 1993

V

German Shepherd

Mar 25, 1990

SchH2

V A.CH.

German Shepherd

Jan 5, 1988

SchH3
2X VA1

German Shepherd
V
V
 
V

German Shepherd
2X VA1
 
V
V

German Shepherd

Jul 29, 1983

SchH2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V2
V

German Shepherd

Dec 2, 1989

VA1 (N) NUCH

German Shepherd

SCHH3, FH
VA2 (I)

German Shepherd
2X VA1
 
VA3
V

German Shepherd
V 60
V
V

German Shepherd

Nov 25, 1986

SchH2
2X VA1

German Shepherd
 
V12
 
V
 
V

German Shepherd
VA16
V11