Gina vom Grundwald

Pedigree

Gina vom Grundwald

SCHH 3, FH
V

German Shepherd

1978-03-19

SCHH3(V-BSP), IPO3, FH

V

German Shepherd

1967-11-12

SCHH3(V1-BSP), FH

V1

German Shepherd

1964-01-27

SCHH3
VA2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1965-12-22

SchH1

German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1974-08-04

SCHH2

V

German Shepherd

1973-10-20

SchH1
VA6

German Shepherd
VA3 /CACIB/12 X LG
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1970-06-05

SchH1

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1979-04-05

SchH3

VA16

German Shepherd

1976-10-12

SchH3

VA7

German Shepherd

1971-12-09

SchH3/FH
V1

German Shepherd
V
V20
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

1969-10-04

SchH1
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
VA4
V7
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

1976-02-02

SchH3

V

German Shepherd

1972-02-26

SchH3
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

German Shepherd

1972-12-13

SchH1
V17

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd
VA3 /CACIB/12 X LG
V