Gildo vom Veitsberg

Pedigree

Gildo vom Veitsberg

Male German Shepherd Feb 21, 1992
V

German Shepherd

May 8, 1984

SCHH3, IPO3

V

German Shepherd

Mar 13, 1977

SCHH3

V

German Shepherd

Apr 15, 1974

SCHH2
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

HGH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG
Sg

German Shepherd

Nov 30, 1977

SchH3/IP1


German Shepherd

May 15, 1973

SchH1/HGH
V

German Shepherd
VA1
SG

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

Mar 17, 1974

SchH2
V2

German Shepherd
V
VA5

German Shepherd
V

German Shepherd

Aug 23, 1987

V10

German Shepherd

Nov 11, 1982

SchH3

V

German Shepherd

May 28, 1976

SchH3
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
V1
V
 
V

German Shepherd

Feb 7, 1978

SchH3
V

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

SCHH 1

VA4

German Shepherd

Aug 4, 1981

SchH3
V

German Shepherd
VA5
V
 
VA8

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Jul 11, 1981

SchH1
V

German Shepherd
VA16
V17

German Shepherd
V 3-VA (ITA)