Gerdi vom Mundenhof

Pedigree

VA Gerdi vom Mundenhof

SchH3/FH Female German Shepherd Aug 13, 1970
V

German Shepherd

Apr 28, 1966

SchH3

V1

German Shepherd

May 20, 1962

SCHH3

VA2

German Shepherd

Mar 19, 1959

SCHH3
V

German Shepherd
 
SG US.CH.
SG
V

German Shepherd
V2
 
SG
V

German Shepherd

Sep 6, 1959

SchH1
VA6

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA1
SG
V

German Shepherd

Dec 15, 1962

SchH2

VA1

German Shepherd

Apr 19, 1958

SCHH3
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Nov 30, 1960

SchH1
V5

German Shepherd
V
VA2

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd

SchH1

VA7

German Shepherd

Jan 31, 1964

SchH3

V8

German Shepherd

Jun 25, 1961

SCHH3
VA7 CH(US)

German Shepherd
V2
 
V
V

German Shepherd
VA1
 
V

German Shepherd

Feb 18, 1959

SchH2
SG

German Shepherd
V

German Shepherd
VA1
 

German Shepherd

SchH1

VA1

German Shepherd

Mar 16, 1962

SCHH3, FH
V

German Shepherd
 
SG US.CH.
SG
V

German Shepherd
V12
V19

German Shepherd

May 2, 1957

SchH2
V CH (US)

German Shepherd
V2
 

German Shepherd