Frigga vom Nawitztal

Pedigree

Frigga vom Nawitztal

Kkl 1
Female German Shepherd 1930-05-13

German Shepherd

1927-06-08

SCHH

2X SIEGER

German Shepherd

1924-03-17

SCHH

V

German Shepherd

1922-03-22

SchH3
V

German Shepherd
SIEGER 1920 V-

German Shepherd

German Shepherd

1922-06-29


German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1924-08-07

SCHH


German Shepherd

1922-07-23

SCHH

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1922-11-24


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1921-01-18


German Shepherd

1917-02-20

PH

V

German Shepherd

1915-03-10

SchH3
V

German Shepherd
V
V SGRN 1914(AUSTRIA)

German Shepherd
SIEGER 1913 (NL) V
V

German Shepherd

1914-03-12

V SGR 1912(AUSTRIA)

German Shepherd
1909 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1915-04-26


German Shepherd

1913-10-24


German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1910-08-21


German Shepherd
1906/07 SGR

German Shepherd