Frigga vom Knabenhaus

Pedigree

Frigga vom Knabenhaus

SchH1
Female German Shepherd 1970-11-08
V

German Shepherd

1965-08-05

SchH2

V

German Shepherd

1960-02-19

SchH2

V3

German Shepherd

1958-01-30

SCHH2
V

German Shepherd
VA
VA3

German Shepherd
V
V
V3

German Shepherd

1956-12-26

SCHH1
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1961-12-10

SchH1

V5

German Shepherd

1956-12-06

SCHH3
V

German Shepherd
VA1
V
VA2

German Shepherd

German Shepherd

1959-02-08

SchH1
VA1

German Shepherd
V
V

German Shepherd
VA
V
VA

German Shepherd

1966-01-23

SchH3/FH

V CACIB

German Shepherd

1963-08-28

SCHH2

SO. AM. SGR

German Shepherd

1961-04-30

SCHH2
VA1

German Shepherd
VA1
V
SG

German Shepherd
V2

German Shepherd

SchH1
V5

German Shepherd
V
VA2
VA2

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

1963-02-02

SchH3/FH

V18

German Shepherd

1958-11-25

SCHH3
VA1

German Shepherd
VA1
V
VA2

German Shepherd
VA1
VA8

German Shepherd

1957-03-16

SchH1

German Shepherd

German Shepherd