Fricka vd Unfehlbarkeit

Pedigree

Fricka vd Unfehlbarkeit

Female German Shepherd 1910-10-25

German Shepherd

1908-09-26


German Shepherd

1903-10-16


German Shepherd

1901-10-29

HGH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1901-07-25


German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1903-06-16

HGH

1903 SGR

German Shepherd

1901-03-05

ZPR
1900/01 SGR

V

German Shepherd

German Shepherd

1902-01-10

HGH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1908-12-06


German Shepherd

1903-08-06


German Shepherd

1900/01 SGR

V
1901 SGRN

German Shepherd

German Shepherd

1900-08-25

V

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1907-07-01


German Shepherd


German Shepherd
V

German Shepherd
VA
1905 SGRN

German Shepherd

1901-12-14

Kkl 1
V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd
V