Freya vom Ammerlandeck

Pedigree

VA Freya vom Ammerlandeck

SCHH2 Female German Shepherd Mar 15, 1976
V

German Shepherd

Mar 2, 1972

SchH2

VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose

Mar 31, 1967

SCHH3

VA4

German Shepherd

Oct 20, 1962

SCHH3, FH
V16

German Shepherd
VA1
 
VA3
V

German Shepherd
2X VA1
V7

German Shepherd

Mar 27, 1965

SCHH1
V1

German Shepherd
VA2
 
V
 
V

German Shepherd
V11
V
 
VA7

German Shepherd

Sep 19, 1968

SCHH1

V

German Shepherd

Oct 3, 1965

SCHH2
V

German Shepherd
V3
SG
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd

May 20, 1962

SCHH3
VA2

German Shepherd
 
V
 
V
V

German Shepherd
 
VA6
V
V

German Shepherd

May 11, 1971

SchH1

V15

German Shepherd

Dec 21, 1967

SCHH3

V2

German Shepherd

Feb 12, 1963

SCHH3
VA1

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
V
V
V14

German Shepherd

Jun 21, 1966

SCHH2
VA1

German Shepherd
V4
SG
VA7

German Shepherd
VA1
VA5
V

German Shepherd

Dec 31, 1967

SchH2

V

German Shepherd

Sep 18, 1963

SchH3/FH
V

German Shepherd
VA1
V3
V

German Shepherd
VA1
 
V

German Shepherd

SchH2
V

German Shepherd
 
SG US.CH.
SG
V

German Shepherd