Franzi vom Sternhof

Pedigree
Report Type:

Franzi vom Sternhof

Female German Shepherd Mar 16, 1998

German Shepherd

Feb 16, 1989


German Shepherd

Dec 1, 1986

SchH3/FH

2X VA1

German Shepherd

Nov 28, 1981

SCHH3, IPO3, FH, BHP2
V

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd
 
V
 
VA5
V

German Shepherd

May 12, 1983

SCHH2
2X VA1

German Shepherd
 
V12
V
 
VA8

German Shepherd
V
V

German Shepherd

May 27, 1984

SchH1


German Shepherd

Oct 27, 1980

SCHH3
V 19

German Shepherd
V27
V

German Shepherd
V
 

German Shepherd

Jul 22, 1980

SCHH2
V

German Shepherd
V1
V

German Shepherd
V
 

German Shepherd

May 2, 1992

V

German Shepherd

Jul 24, 1989

SCHH3

2X VA1

German Shepherd

Mar 13, 1986

SchH3
2X VA2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V11
VA7

German Shepherd

Jun 16, 1983

SCHH3, IPO3, FH
V

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Jan 14, 1988

V

German Shepherd

Oct 18, 1985

SchH3/FH
2X VA1

German Shepherd
 
V12
V
 
V

German Shepherd
V 21 HZS
V
V

German Shepherd

Mar 5, 1981

SchH2
VA7

German Shepherd
VA6
V
V

German Shepherd
V-INT CH
V