Foxi von der Edelweißbrücke

Pedigree

V3 VA5(I) Foxi von der Edelweißbrücke

SCHH2 Female German Shepherd Mar 22, 1993
VA1

German Shepherd

Jan 28, 1990

SCHH3

VA5

German Shepherd

Mar 5, 1987

SCHH3, FH

VA1

German Shepherd

Dec 26, 1983

SCHH3, FH
2X VA1

German Shepherd
V12
V
 
VA3

German Shepherd
VA5
 
V
V

German Shepherd

Nov 28, 1981

SchH2
V

German Shepherd
 
VA5
 
V
V

German Shepherd
 
V
VA5
V

German Shepherd

Nov 11, 1987

SCHH2

VA7

German Shepherd

Jun 8, 1983

SchH3
V

German Shepherd
VA16
 
V
V

German Shepherd
V
V22
V5

German Shepherd

Dec 28, 1984

SchH3
V5

German Shepherd
VA5
 
VA6
VA2

German Shepherd
V1
V

German Shepherd

Jul 26, 1987

SchH3

VA1

German Shepherd

Feb 23, 1985

SCHH3, FH

2X VA1

German Shepherd

Nov 28, 1981

SCHH3, IPO3, FH, BHP2
V

German Shepherd
 
VA5
 
V
V

German Shepherd
 
V
VA5
V

German Shepherd

Oct 12, 1981

SCHH1
V1

German Shepherd
VA13
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Jun 11, 1982

SchH3


German Shepherd

Mar 11, 1980

SchH3
VA16

German Shepherd
 
VA7
SG

German Shepherd
VA1
VA4
V

German Shepherd

Jan 12, 1977

SchH3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V