Fina vom Rangental

Pedigree
Report Type:

V Fina vom Rangental

SCH2 Female German Shepherd Aug 5, 1973
V

German Shepherd

Dec 30, 1968

DDR-SIEGER 1971-72 SCHH 3

V

German Shepherd

Oct 3, 1966

SCHH3

 
V

German Shepherd

SCHH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
 
SG

German Shepherd

Sep 17, 1961

SchH1
V

German Shepherd
 
V
 
V
V

German Shepherd
 
V
SG
G

German Shepherd

Oct 11, 1964

SCHH3

V

German Shepherd

Oct 15, 1961

DDR SGR 64/65/66 SCHH3 FH
V

German Shepherd
 
VA1
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Jul 23, 1962

SCHH1
SG

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Apr 18, 1971

SCH2

V1

German Shepherd

Mar 24, 1967

DDR-SIEGER SCHH3 FH3 PSH3

V

German Shepherd

Nov 18, 1963

SchH3/FH
V

German Shepherd
V
 
V
 
V

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd

SCH2 FH2 PSH1
SG

German Shepherd
V
 
V
 

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Jan 15, 1969

SchH1

V

German Shepherd

Oct 3, 1966

SCHH3
 
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
 
V
 
SG

German Shepherd

Sep 1, 1964

SCHH3
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V