Fee vom Stephanstal

Pedigree
Report Type:

V Fee vom Stephanstal

SCHH1 Female German Shepherd
V

German Shepherd

SCHH3, FH (WMZ 5547/33)

V

German Shepherd

Jan 15, 1969

SCHH3 FH3

 
V

German Shepherd

Oct 3, 1966

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

Sep 1, 1964

SCHH3
V

German Shepherd
 
V

German Shepherd
V

German Shepherd

SCHH II

V

German Shepherd

Sep 24, 1964

SCHH3
SG

German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

SCHH I

German Shepherd
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd

SchH2/FH

V

German Shepherd

Aug 20, 1971

SCHH3

V

German Shepherd

Jan 15, 1969

SCHH3 FH3
 
V

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd
V
 

German Shepherd

Nov 20, 1968

SchH1

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V
 
SG

German Shepherd

Nov 14, 1970

SchH1/PSH

V1

German Shepherd

Mar 24, 1967

DDR-SIEGER SCHH3 FH3 PSH3
V

German Shepherd
V
V
 
V

German Shepherd
SG
V

German Shepherd

Sep 12, 1968

SchH2/FH1

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
 
SG