Fee vom Maiweg

Pedigree

Fee vom Maiweg

SCHH1 Female German Shepherd
V3

German Shepherd

Oct 19, 1957

SCHH3, FH

V

German Shepherd

Jul 2, 1952

Schh3/FH

VA1

German Shepherd

Jan 10, 1947

SCHH3
 
VA2

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd
 
VA
V
V

German Shepherd

Jan 21, 1950

SchH3/FH
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd

Jan 22, 1954

SCHH2


German Shepherd

Oct 28, 1948

SchH2
V

German Shepherd

German Shepherd
VA1

German Shepherd

Dec 14, 1949

SchH2
V

German Shepherd
 
VA-SIEGER
V
VA2

German Shepherd
 
VA
V

German Shepherd

SCHH2

V

German Shepherd

Nov 17, 1954

SchH2

V

German Shepherd

Mar 3, 1950

SchH3/FH
V

German Shepherd
VA3
VA4
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Jan 18, 1953

SchH1
V

German Shepherd
VA1
 
V
VA8

German Shepherd
V
 
V
VA3

German Shepherd

Oct 20, 1954

SCHH1

V

German Shepherd

Apr 13, 1952

SchH1
VA1

German Shepherd
 
VA2
VA2
 
VA6

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd

Feb 23, 1949

SchH3/FH
V

German Shepherd
 
VA-SIEGER
V
V

German Shepherd
V