Fanto von der Mönchbruchmühle

Pedigree
Report Type:

Fanto von der Mönchbruchmühle

Male German Shepherd Nov 30, 1992
2X VA1

German Shepherd

Mar 13, 1986

SchH3

2X VA2

German Shepherd

May 4, 1981

SCHH3

V

German Shepherd

Sep 16, 1976

SCHH3
VA1

German Shepherd
V1
 
V
V

German Shepherd
V13
V
V

German Shepherd

Oct 3, 1977

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA9
V
V

German Shepherd

Aug 23, 1983

SCHH3

V

German Shepherd

Oct 24, 1974

SchH3

German Shepherd
VA4
V7
V

German Shepherd
 
V1
 
V
V11

German Shepherd

Feb 13, 1979

SCHH3
VA3

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd
VA3
V

German Shepherd

Aug 17, 1989

2X VA1

German Shepherd

Mar 12, 1981

SCHH3, FH

V12

German Shepherd

May 9, 1978

SCHH3, IPO3, FH
V

German Shepherd
V 66
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Feb 6, 1979

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
 
VA5

German Shepherd
V 13
V
V

German Shepherd

Nov 8, 1986

SCHH3 FH

VA3

German Shepherd

Feb 15, 1984

SCHH3, IPO3, FH
VA5

German Shepherd
VA12
V
V

German Shepherd
VA1(DK)
V
V

German Shepherd

Nov 26, 1984

SCHH2
VA1

German Shepherd
V
V
V18

German Shepherd
V1
V