Fanny vom Christinen Brunnen

Pedigree

V Fanny vom Christinen Brunnen

SchH2 Female German Shepherd Mar 13, 1990
V3

German Shepherd

Nov 24, 1984

SCHH3 FH

VA2

German Shepherd

Jul 29, 1981

SCHH3, IPO3, FH

V16

German Shepherd

Jan 9, 1978

SCHH3, FH
VA12

German Shepherd
V1
 
V
V

German Shepherd
 
V1
 
V
 
V

German Shepherd

Apr 28, 1979

SchH1
VA13

German Shepherd
 
V
V
V10

German Shepherd
V21
V
V

German Shepherd

Nov 28, 1981

SchH1

V

German Shepherd

Mar 7, 1977

SCHH3
 
VA5

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
 
VA10
V
V

German Shepherd

Feb 6, 1979

SCHH2
 
V

German Shepherd
V
V
 
VA5

German Shepherd
V 13
V
V

German Shepherd

May 21, 1987

SchH3

V1

German Shepherd

Nov 15, 1984

SCHH3(SG-LGA), IPO3, FH

2X VA1

German Shepherd

Nov 28, 1981

SCHH3, IPO3, FH, BHP2
V

German Shepherd
 
VA5
V
 
V

German Shepherd
 
V
VA5
V

German Shepherd

Dec 24, 1981

SchH3/FH/IP3
V7

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA13
 
V
V

German Shepherd

Jul 29, 1983

SchH2

VA6

German Shepherd

May 19, 1973

SCHH3, FH
V1

German Shepherd
 
VA2
 
V
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

Jul 16, 1978

SchH3/FH
VA1

German Shepherd
V1
 
V

German Shepherd
VA2