Fanhill Faune

Pedigree

ENG. CH. Fanhill Faune

BIS-1 CRUFTS 1968 Female Dalmatian May 16, 1964
Eng. Ch.

Dalmatian

Apr 1, 1962

Int. Ch.

Dalmatian

Apr 9, 1961


Dalmatian

Eng. Ch.

Dalmatian

Dalmatian
Eng. Ch.

Dalmatian

CH (US/ENG)

Dalmatian
 
Eng. Ch.

Dalmatian

Dalmatian

May 7, 1959

KC Stud Book

Eng. Ch.

Dalmatian

Mar 16, 1958

Eng. Ch.

Dalmatian
Eng. Ch.
 

Dalmatian
CH (US/ENG)
 

Dalmatian

Eng. Ch.

Dalmatian
Eng. Ch.

Dalmatian
ENG. CH.

Dalmatian

Mar 26, 1956

Ch

Dalmatian

Eng. Ch.

Dalmatian

Apr 6, 1951

Eng. Ch.

Dalmatian

Dalmatian
 

Dalmatian

Eng. Ch.

Dalmatian

Dalmatian

Dalmatian

Eng. Ch.

Dalmatian

Nov 16, 1951

 
Eng. Ch.

Dalmatian
Eng. Ch.

Dalmatian
Eng. Ch.

Dalmatian


Dalmatian
 
Eng. Ch.

Dalmatian
Eng. Ch.