Eyk vom Bergmannskreutz

Pedigree

Eyk vom Bergmannskreutz

Male German Shepherd Sep 11, 1998

German Shepherd

Jul 11, 1992


German Shepherd

Jul 6, 1984

VA12

German Shepherd

Nov 11, 1976

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V2
 
V

German Shepherd

Dec 7, 1980

VA16

German Shepherd
VA7
SG

German Shepherd
V
 

German Shepherd

Feb 21, 1986

VA10

German Shepherd

Oct 4, 1981

SCHH3
VA1

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd
V
V22

German Shepherd

Feb 14, 1980

VA14

German Shepherd
V2
 
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Apr 17, 1991

SG

German Shepherd

Sep 24, 1984

VH3

SG

German Shepherd

May 20, 1977

SCHH3 ( V-BSP ) FH IP3
V

German Shepherd
V17
V

German Shepherd
 
V

German Shepherd

Sep 8, 1982

IP3
SG

German Shepherd
 
SG
SG

German Shepherd
G
SG

German Shepherd

Aug 23, 1982

SchH2

SG

German Shepherd

May 25, 1976

SCHH3 ( SG-BSP ) FH
 
SG

German Shepherd
VA3
SG

German Shepherd
 
SG

German Shepherd

SchH1
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
V
V