Enschi vom Hasenborn

Pedigree

V Enschi vom Hasenborn

SchH2 Female German Shepherd May 14, 1986
VA7

German Shepherd

Feb 18, 1982

SCHH3

VA12

German Shepherd

Nov 11, 1976

SCHH3

VA5

German Shepherd

Apr 30, 1974

SchH3
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
 
VA4
V7
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Apr 19, 1974

SchH1
V2

German Shepherd
 
V1
 
SG1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Nov 22, 1979

SchH2

VA1

German Shepherd

Aug 18, 1972

SchH3
V1

German Shepherd
 
V
V20
V

German Shepherd
VA2
 
V
V

German Shepherd

Dec 6, 1976

SchH3
V20

German Shepherd
SG
SG
V

German Shepherd
VA6 VA1(I)
V
V

German Shepherd

Nov 19, 1980

SchH1

V

German Shepherd

SchH3

V

German Shepherd

Feb 23, 1974

SchH3
V2

German Shepherd
 
V1
 
SG1
V

German Shepherd
V

German Shepherd

SchH1
2X VA1

German Shepherd
 
VA2
 
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

Mar 10, 1978

SchH2

VA13

German Shepherd

Oct 19, 1975

SchH3
V

German Shepherd
V15
V
V

German Shepherd
V1
 
V
V

German Shepherd

Jul 5, 1975

SchH1
2X VA1

German Shepherd
 
VA2
 
V

German Shepherd
V1