Enrico vom Mönchberg

Pedigree
Report Type:

Enrico vom Mönchberg

Male German Shepherd Mar 1, 1997
V14 VA4(B)

German Shepherd

Jul 3, 1994

SCHH3, FH1

VA4

German Shepherd

Nov 24, 1991

SCHH3

V

German Shepherd

Sep 3, 1989

SCHH3
VA4

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd

Oct 4, 1989

SchH1
2X VA1

German Shepherd
2X VA2
V
V

German Shepherd
V
VA6
V

German Shepherd

Dec 21, 1990

SCHH1

V

German Shepherd

Mar 7, 1987

SchH3
 
VA6

German Shepherd
2X VA1
 
SG3
VA10

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

Sep 15, 1987

SchH3/FH
V

German Shepherd
2X VA1
 
V
V

German Shepherd
VA7
V
V SG11(BSZS 1992)

German Shepherd

Feb 7, 1991

SchH1

V

German Shepherd

Mar 7, 1987

SchH3

 
VA6

German Shepherd

Dec 10, 1984

SCHH3, FH
2X VA1

German Shepherd
 
V
V
SG3

German Shepherd
V16
V
VA10

German Shepherd

Mar 2, 1981

SCHH3
VA1

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd
V3
V
V

German Shepherd

Mar 8, 1988

SchH1


German Shepherd

Oct 15, 1985

2X VA1

German Shepherd
 
V
V
V12

German Shepherd
VA1
VA8
V

German Shepherd

Oct 20, 1985

SchH1
V

German Shepherd
 
2X VA1
V
V

German Shepherd
VA16
V11