Elsa vom Sommerrod

Pedigree

Elsa vom Sommerrod

SchH1 Female German Shepherd Nov 4, 1976
V

German Shepherd

Mar 22, 1972

SchH3/FH

VA1

German Shepherd

May 3, 1968

SCHH3, FH

V

German Shepherd

Dec 18, 1965

HGH
VA2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA2
 
V
V

German Shepherd

Mar 7, 1966

SchH2
V9

German Shepherd
V / CH (US)
V
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

Aug 21, 1969

SchH1

VA7

German Shepherd

Mar 22, 1966

SchH3/FH

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd

Feb 17, 1964

SchH1
V4

German Shepherd
 
V
VA3
VA4

German Shepherd
V5
V8

German Shepherd

SchH1

V

German Shepherd

Oct 14, 1967

SchH3

V US.CH.

German Shepherd

May 18, 1965

SCHH3
V

German Shepherd
V3
SG
V

German Shepherd
 
V

German Shepherd

Feb 24, 1964

SchH3
VA2

German Shepherd
 
V
 
V
 
V

German Shepherd
V11
V

German Shepherd

SchH1

CH (US) V

German Shepherd

Apr 30, 1964

SCHH3, FH
VA1

German Shepherd
V4
SG
V

German Shepherd
V
 

German Shepherd

Oct 24, 1963

SCHH1
V4

German Shepherd
 
V
VA3

German Shepherd
V
V