Elfi vom Wehrla

Pedigree

Elfi vom Wehrla

Female German Shepherd Feb 10, 1992
V1

German Shepherd

Mar 30, 1983

SCHH 3 , IPO 3 , FH (LG)

VA12

German Shepherd

Feb 25, 1977

SCHH3, FH

V

German Shepherd

Oct 24, 1974

SchH3
 
German Shepherd
VA4
V7
V

German Shepherd
V1
V
 
V

German Shepherd

Mar 31, 1971

SchH1
VA7

German Shepherd
 
V

German Shepherd
V
VA6
V

German Shepherd

SchH2

V

German Shepherd

Jan 10, 1976

SchH3
V1

German Shepherd
VA2
 
V
V

German Shepherd
V9
V
V

German Shepherd

SchH2
V

German Shepherd
VA7
 
V

German Shepherd
SGR (HOLL) V
V

German Shepherd

Apr 23, 1988

VA1

German Shepherd

Feb 23, 1985

SCHH3, FH

2X VA1

German Shepherd

Nov 28, 1981

SCHH3, IPO3, FH, BHP2
V

German Shepherd
VA5
V
 
V

German Shepherd
V
VA5
V

German Shepherd

Oct 12, 1981

SCHH1
V1

German Shepherd
VA13
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

May 13, 1984

SCHH3

VA2

German Shepherd

Sep 15, 1979

SCHH3, IPO3, FH
V

German Shepherd
V 19
VA4
V

German Shepherd
VA2
 
V

German Shepherd

Sep 8, 1981

SchH1
V

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd
V
V