Elfi vom Taunuslicht

Pedigree

VA8 Elfi vom Taunuslicht

SCHH1 Female German Shepherd Jun 16, 1966
VA1

German Shepherd

May 24, 1960

SchH3/FH

V4

German Shepherd

Nov 13, 1955

SCHH3, FH

VA3

German Shepherd

Jun 28, 1953

SCHH3, FH
V2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Aug 4, 1952

SchH1
V

German Shepherd
VA1
 
VA1
 
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

Mar 12, 1957

SchH2

VA1

German Shepherd

May 1, 1954

SCHH3, FH
V

German Shepherd
VA1
 
V
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

Jan 14, 1953

SchH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

SchH1


German Shepherd

May 6, 1954

SchH3


German Shepherd

Dec 25, 1949

SchH3
V

German Shepherd
VA1
 
VA1
 

German Shepherd

German Shepherd

SchH1
VA1

German Shepherd
 
VA2
VA2
VA

German Shepherd
V
 
V
 
SG

German Shepherd

Jun 3, 1953

SCHH 2

VA1

German Shepherd

Jan 10, 1947

SCHH3
 
VA2

German Shepherd
V
 
V
 
VA2

German Shepherd
VA
V
VA1

German Shepherd

Feb 1, 1947

SchH2
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
V
V