Eicko vom Prinzenrain

Pedigree

Eicko vom Prinzenrain

Male German Shepherd Mar 28, 1992

German Shepherd

Jan 1, 1993

SchH 3, FH, IPO3

2X VA1

German Shepherd

Mar 13, 1986

SchH3

2X VA2

German Shepherd

May 4, 1981

SCHH3
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd

Aug 23, 1983

SCHH3
V

German Shepherd
V
V11

German Shepherd
VA3
V
V

German Shepherd

Jul 30, 1981

SchH2


German Shepherd

Jul 23, 1978

SchH3
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

SchH1
V1

German Shepherd
V2
V
SG

German Shepherd
V1
V

German Shepherd

Sep 29, 1985

SchH3

V

German Shepherd

Mar 27, 1980

SchH3/FH/IP3

V

German Shepherd

Sep 21, 1975

SchH3
VA7

German Shepherd
V10
V
V

German Shepherd
SG

German Shepherd

Nov 21, 1973

SchH3/FH
V

German Shepherd
VA7
V
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Feb 23, 1983

SchH3


German Shepherd

Aug 28, 1979


German Shepherd

German Shepherd
SG

German Shepherd

Mar 3, 1977

SCHH3
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V