Edo von Bad-Boll

Pedigree

V Edo von Bad-Boll

SchH3 Male German Shepherd May 1, 1976
V

German Shepherd

Jan 13, 1973

SCHH3/FH

V

German Shepherd

Aug 7, 1968

SchH2

VA4

German Shepherd

Aug 10, 1962

SchH2
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Nov 23, 1962

SCHH2
VA2

German Shepherd
 
V
V
VA2

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

May 20, 1970

SCHH1


German Shepherd

Jan 31, 1967

SCHH3

German Shepherd
V
 
 
V

German Shepherd
VA1

German Shepherd

Apr 30, 1965

SCHH1

German Shepherd

German Shepherd
SG18

German Shepherd

Mar 24, 1970

SCHH3

VA2

German Shepherd

Mar 4, 1966

SchH3

V1

German Shepherd

May 20, 1962

SCHH3
VA2

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
VA6
V
V

German Shepherd

Mar 14, 1963

SchH1
V

German Shepherd
 
V

German Shepherd
 
V5
 
VA1
VA

German Shepherd

Apr 24, 1967

SchH3/INT

V10

German Shepherd

Dec 22, 1962

SCHH3
VA2

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V5
 
VA8

German Shepherd

Jan 26, 1964

SCHH2
V

German Shepherd
V3
SG
V

German Shepherd
V