Eddie von Trafalga

Pedigree

Eddie von Trafalga

Female German Shepherd May 9, 1995
V22

German Shepherd

Mar 5, 1993

SchH3

V6

German Shepherd

Dec 24, 1990

SCHH3, IPO2

V4

German Shepherd

Oct 30, 1988

SchH3
VA7

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd
2X VA1
 
V
V

German Shepherd

Sep 20, 1987

SCHH1
V2

German Shepherd
2X VA1
 
VA3
V

German Shepherd
V
 
V
 
V

German Shepherd

Oct 2, 1987

SchH1

V

German Shepherd

Jan 16, 1985

SCHH3, FH
2X VA1

German Shepherd
 
V
 
V
 
V13

German Shepherd
VA6
V
V

German Shepherd

Dec 4, 1980

SchH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Jun 21, 1991

SCHH1

VA1

German Shepherd

Mar 7, 1987

SCHH3

VA6

German Shepherd

Dec 10, 1984

SCHH3, FH
2X VA1

German Shepherd
 
V
 
V
 
SG3

German Shepherd
V16
V
VA10

German Shepherd

Mar 2, 1981

SCHH3
VA1

German Shepherd
VA5
 
V
V

German Shepherd
V3
V
V

German Shepherd

May 7, 1984

SchH1

V

German Shepherd

Oct 24, 1974

SchH3

German Shepherd
VA4
V7
V

German Shepherd
V1
V

German Shepherd

VA5

German Shepherd
 
VA2
V
VA7

German Shepherd
V
V20