Eddi Vom Julianenweg

Pedigree
Report Type:

Eddi Vom Julianenweg

Male German Shepherd Jan 20, 2006
V

German Shepherd

Jun 4, 2002

SCHH3

V

German Shepherd

Jul 30, 1996

SCHH3

VA4

German Shepherd

Nov 24, 1991

SCHH3
V

German Shepherd
VA4
 
V
V

German Shepherd
2X VA1
V
SG4

German Shepherd

Nov 21, 1993

SCHH2
VA1

German Shepherd
 
VA4
 
V
VA4

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd

Feb 16, 1995

SCHH 1

V3

German Shepherd

Jan 28, 1990

SCHH3
V

German Shepherd
2X VA2
V

German Shepherd
VA7
 
V9

German Shepherd

May 11, 1990

IPO 1
V1

German Shepherd
VA6
V

German Shepherd
V10
V
V

German Shepherd

Jun 3, 2002

SCHH1

VA4

German Shepherd

Dec 11, 1999

SCHH3

V17

German Shepherd

Apr 22, 1995

SCHH3
SG1 VA(JPN)

German Shepherd
VA1
V17
V

German Shepherd
VA1(CA)
VA1(USA) V16
V

German Shepherd

Oct 21, 1996

IPO1
V2

German Shepherd
VA1
 
V4
V

German Shepherd
V5 VA1(JPN)
V
V

German Shepherd

May 28, 1999

SCHH1 IPO2

VA4(I) V14

German Shepherd

Jan 16, 1997

SCHH3
2X VA1

German Shepherd
VA1
V3
VA2

German Shepherd
VA1
 
VA5(I) V14
V

German Shepherd

Mar 10, 1995

SCHH1
VA1 (I)

German Shepherd
VA1
 
V
VA8

German Shepherd
VA7
 
V73