Edda vom Schloßfelsen

Pedigree

Edda vom Schloßfelsen

SCHH1
Female German Shepherd 1938-04-16
'34 SA V

German Shepherd

1932-08-01

SCHH/ZPR/MH1

V

German Shepherd

1930-02-06

SCHH3

V

German Shepherd

1928-07-28

ZPR
1929 SGR

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)
V

German Shepherd

German Shepherd

1924-11-20

V

German Shepherd
V, UK.CH.

German Shepherd

German Shepherd

1929-01-09

ZPr

1929 SGR

German Shepherd

1926-03-12

SCHH3, ZPR
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd
SIEGER 1920 V-
V

German Shepherd

German Shepherd

1925-07-11


German Shepherd
SGR (HOLL)

German Shepherd
1921 SGR
'34 SA

German Shepherd

HGH

VA

German Shepherd

1926-09-30

SCHH2

SGR 1925 CH (US)

German Shepherd

1921-08-20

SCHH
SIEGER 1920 V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd

German Shepherd

1922-12-15

PH

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1928-06-27


German Shepherd

1926-04-10

ZPR

German Shepherd

German Shepherd
1921 SGR

German Shepherd

2X SIEGER

German Shepherd
V

German Shepherd
SIEGER 1920 V-