E-Danha Fanciful Wishing

Pedigree

AM/CAN CH E-Danha Fanciful Wishing

AM CH

Shetland Sheepdog

1941-05-18

ROM

AM CH

Shetland Sheepdog

AM CH

Shetland Sheepdog

1931-07-02

ROM
AM CH

Shetland Sheepdog
ENG CH

Shetland Sheepdog
AM CH
AM CH

Shetland Sheepdog

AM CH

Shetland Sheepdog
ENG CH

Shetland Sheepdog
ENG CH

Shetland Sheepdog


Shetland Sheepdog

ROM
AM CH

Shetland Sheepdog
AM CH

Shetland Sheepdog
AM CH

Shetland Sheepdog

AM/ENG CH

Shetland Sheepdog

Shetland Sheepdog
AM CH
Ch.

Shetland Sheepdog

AM CH

Shetland Sheepdog

1937-01-02

CDX ROM

AM CH

Shetland Sheepdog

1935-10-10

CD ROM
AM CH

Shetland Sheepdog
AM CH

Shetland Sheepdog
AM CH
AM CH

Shetland Sheepdog


Shetland Sheepdog
AM CH
Ch.
AM CH

Shetland Sheepdog
AM CH
AM CH

Shetland Sheepdog

CDX ROM

AM CH

Shetland Sheepdog

CD

Shetland Sheepdog

Shetland Sheepdog

Shetland Sheepdog

AM CH

Shetland Sheepdog
AM CH
AM CH

Shetland Sheepdog
AM CH
AM CH