Dux Vom Knabenhaus

Pedigree

KORAD Dux Vom Knabenhaus

Male German Shepherd 1975-03-24
VA1

German Shepherd

1972-08-18

SchH3

V1

German Shepherd

1968-09-19

SchH3

V

German Shepherd

1965-10-03

SCHH2
V

German Shepherd
V3
SG
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd

1962-05-20

SCHH3
VA2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA6
V
V

German Shepherd

1970-08-11

SchH1

VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose

1967-03-31

SCHH3
VA4

German Shepherd
V16
V
V7

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

1967-10-13

SchH1
V2

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

1971-06-08

V

German Shepherd

1968-12-25

SchH3

VA2

German Shepherd

1966-10-11

SCHH3 FH INTBCH
V

German Shepherd
V18
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1966-10-24

SchH3
V1

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1966-08-16

VA8

German Shepherd

1964-02-24

SCHH2
VA2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V11
V

German Shepherd

1962-08-10

SchH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V